Met pijn in ons hart zijn wij genoodzaakt om de tuinmarkt editie 2022 te annuleren.

Twee jaar lang kon er om de bekende reden, corona, geen sprake zijn van de organisatie van onze lentetuinmarkt kasteel Hernen. Nu het wel kan blijkt diezelfde corona ons linksom toch weer in te halen. Kwekers hebben onvoldoende personeel en groene producten – het laatste door de door lockdowns aangewakkerde belangstelling voor tuinieren – om als standhouder deel te kunnen nemen aan de markt. 

Ons motto en principe was ca 25 jaar lang ‘een groene markt voor de echte tuinliefhebber met een zeer beperkt aantal plaatsen voor stands met aan de tuin gerelateerde producten’. Met slechts 23 deelnemers, waarvan slechts 15 kwekers, kunnen wij dat principe dit jaar bij lange na niet nakomen, noch kunnen we diversiteit in het aanbod realiseren; teleurstellende gegevens voor standhouders en bezoekers. 

Ik hoop dat u begrip kunt hebben voor ons besluit de markt op 4 juni af te lasten. 

Als alternatief willen wij op deze dag een plantjes -en zadenruildag voor particulieren organiseren, binnenkort volgt meer informatie hierover.

Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, blijft de vraag, maar we gaan ervan uit dat er volgend jaar wel voldoende aanmeldingen voor deelname binnenkomen, zodat de markt weer kan plaatsvinden.